Sveikatos priežiūros kokybės tobulinimas

Kiekvienas, kuris dirba sveikatos priežiūros srityje, gali patvirtinti, jog ši sritis yra labai reglamentuota ir kontroliuojama. Dėl didžiulio reikalavimų kiekio sveikatos priežiūros organizacijos kuria (ar bent jau turėtų kurti) kokybės užtikrinimo programas, siekdamos stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi privalomų normų ir reikalavimų.

 

Protokolai

Sveikatos priežiūros srityje kokybės užtikrinimo programas paprastai prižiūri sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar kitas atsakingas darbuotojas.  Šios programos skirtos analizuoti kaip laikomasi sveikatos priežiūros reikalavimų, nustatyti būdus, kaip užtikrinti, kad įstaigoje būtų laikomasi nustatytų tvarkų. Taip pat tam, kad patikrinti jog įstaiga turi sistemą, pagal kurią būtų galima patikrinti atitiktis nustatytiems reikalavimams ir numatyti veiklos tobulinimo planus, jeigu veikla neatitinka keliamų reikalavimų. Kokybės užtikrinimo programose naudojamas kiekybinis požiūris į statistinių duomenų rinkimą ir generavimą siekiant nustatyti teigiamas ir tobulintinas veiklos sritis.

 

Atitikties stebėjimas

Kokybės užtikrinimo programos naudingos tam, kad butų galima patikrinti ir nustatyti veiklos tobulinimo sritis kad užtikrintų, jog taisyklių būtų aiškiai laikomasi. Kokybės užtikrinimo programos prasideda kuriant politikos ir procedūrų vadovus, kuriuose aprašomi visi įstaigos klinikiniai ir organizaciniai procesai. Pagal tai rengiamos stebėsenos ar audito priemonės, kurios padeda nustatyti kiekybinius duomenis, kad būtų galima įvertinti atitiktį. Kiekvienas atitikties taškas yra susijęs su veiklos standartu, kuris yra apibrėžiamas kokybės užtikrinimo programos ir naudojamas kaip audito etalonas. Kai aptinkami trūkumai, jie šalinami kokybės užtikrinimo programoje nustatytomis priemonėmis, kad audituota sritis, veikla, ar procesas atitiktų reikalavimus.

 

Tinkama priežiūra

Kokybės užtikrinimo programos sudaro sąlygas sveikatos priežiūros įstaigoms lengviau kontroliuoti privalomų reikalavimų laikymąsi. To nedarančios (arba darančios neefektyviai) įstaigos susiduria su tokiomis problemomis, kaip skundai dėl medicinos normų, įstatymų, kitų teisės aktų nesilaikymo. Todėl sveikatos priežiūros organizacijos turėtų diegti kokybės užtikrinimo programas, nes šios programos veikia kaip saugiklis leidžiantis atitikti teisės aktų reikalavimus.

 

Išmatuojamumas

Išmatuojamumas, tai yra kiekybinis požiūris, kuris naudijamas kokybės užtikrinimo programose, yra svarbus sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimui. Išmatuojami duomenys tai – įrodymais pagrįsta praktika. Tik turėdami tikslius duomenis, galime gauti daugiau informacijos apie procesų tobulinimą ar atitiktis reikalavimams.

 

Iššūkiai

Sveikatos priežiūros srityje, kokybės užtikrinimo programos yra tarpininkai tarp kontroliuojančių institucijų ir sveikatos priežiūros įstaigų. Jos nėra skirtos tam, kad apsunkintų sveikatos priežiūros įstaigų darbą. Nepaisant to, kokybę kontroliuojantys darbuotojai paprastai nėra labai mėgstami organizacijos viduje, ypač kai jų darbas susijęs su naujų privalomų reikalavimų vykdymu. Pokyčiai, net ir geri, dažniausiai priimami su tam tikru pasipriešinimu.

 

Medicinos kokybės centras padės Jums parengti, įdiegti ir prižiūrėti kokybės vadybos sistemą. Tai atliksime profesionaliai, greitai, pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką. Išanalizuosime Jūsų įstaigos procesus, pateiksime sprendimus, apmokysime darbuotojus ir suteiksime visą reikalingą informaciją.

Medicinos auditas

Reikia pagalbos?

Jei turite klausimų, reikalinga konsultacija sveikatos priežiūros kokybės, medicininio audito, dokumentų rengimo srityse -susisiekite su mumis ir kartu išspręsime Jūsų problemą.