Paslaugos

Mūsų paslaugos

Savo klientams siūlome visas su sveikatos priežiūros kokybe susijusias paslaugas.

Medicinos auditas

Jums siūlome medicinos audito paslaugas sutartiniais pagrindais. Atliekame tiek planinius, tiek neplaninius auditus.

Dokumentų rengimas

Atsižvelgdami į Jūsų įstaigos specifiką, dydį bei į tai kaip Jūs dirbate, parengsime Jums reikiamus dokumentus ir tvarkas.

Pacientų sauga

Mes suteiksime reikalingas konsultacijas sveikatos saugos klausimais, atliksime auditus skirtus pavojingiausių pacientų saugai veiklų, procesų, procedūrų nustatymui. Parengsime pacientų saugos gerinimo planus, atliksime kontrolę ir priežiūrą.

Pasirengimas kontrolei

Padėsime Jums pasiruošti kontroliuojančių institucijų patikrinimams sveikatos kokybės, infekcijų kontrolės srityse.

Sveikatos priežiūros kokybės tobulinimas

Kartu rasime būdus kaip pagerinti pacientų pasitenkinimą paslaugomis, padėsime Jums efektyviau išnaudoti turimus resursus ir pagerinti įstaigos veiklą.

Infekcijų kontrolė

Padėsime jums efektyviai vykdyti infekcijų kontrolę Jūsų įstaigoje, parengsime ir įgyvendinsime infekcijų kontrolės procedūras, planus.

Mes galime Jums padėti visais medicininio audito, sveikatos kokybės, infekcijų kontrolės klausimais