Medicininis auditas

Medicininis auditas tai yra būdas išsiaiškinti, ar sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laikantis nustatytų standartų ir reikalavimų, o priežiūros paslaugų teikėjams leidžia suprasti kur jie dirba gerai, o kur galima tobulėti, tuo tarpu pacientai gali būti tikri, jog gaus tinkamas, saugias bei profesionalias paslaugas. Medicininis auditas leidžia nustatyti ar sveikatos priežiūros kokybė gerinama tose srityse kur tai atneštų daugiausiai naudos pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigos ištekliai būtų panaudoti tikslingai.

Šiandieninėje sveikatos priežiūroje suprantama, jog tinkamai užpildyti medicininiai dokumentai, naudojamos tvarkos ir procedūros yra labai svarbu sveikatos priežiūros veiklai. Tinkamai pildomi dokumentai tiksliai atspindi teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kiekvieno paciento būklę, tai savo ruožtu supaprastina pacientų priežiūrą ateityje ir maksimaliai sumažina galimybes įsivelti brangiai kainuojančioms klaidoms.

Kokybiška sveikatos priežiūra prasideda nuo gerai parengtų bei tinkamai įgyvendinamų vidaus tvarkų, procedūrų bei to kaip jomis sugeba naudotis sveikatos priežiūros personalas.  Tinkamai parengti dokumentai padeda, o ne trukdo atlikti darbą. Geras konsultantas gali padėti parengti reikiamus dokumentus taip, kad juose numatomi veiksmai būtų logiški, aiškūs, nesidubliuotų, o svarbiausia – aktualūs Jūsų įstaigai ir jos atliekamiems darbams.

Reguliariai atliekamas medicininis auditas leis aptikti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klaidas joms nespėjus tapti įpročiu, tai savo ruožtu padės išvengti baudų ar pacientų skundų, bei padės gerinti paslaugų kokybę.

Mes teikiame visas vidaus medicininio audito paslaugas:

  • Medicininiai planiniai auditai pagal nustatytą metinį vidaus medicininio audito planą
  • Neplaniniai vidaus medicininiai auditai esant poreikiui, įvykus nepageidaujamam įvykiui
  • Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimas ir vertinimas
  • Nepageidaujamų įvykių (susijusių su medicinos prietaisais, medikamentų vartojimu, hospitaline infekcija, kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija, pacientų, darbuotojų, gyventojų radiacine sauga bei radiologinėmis avarijomis, audinių, ląstelių ir organų įsigijimu (paėmimu), ištyrimu, apdorojimu, laikymu, paskirstymu (transportavimu) ir transplantacija) stebėsena
  • Pacientų skundų tyrimas, vertinimas, analizė
  • Mirčių atvejų nagrinėjimas ir analizė
  • Slaugos proceso auditavimas, vertinimas
  • Pacientų teisių įgyvendinimo vertinimas
  • Kita
Medicinos auditas

Reikia pagalbos?

Jei turite klausimų, reikalinga konsultacija sveikatos priežiūros kokybės, medicininio audito, dokumentų rengimo srityse -susisiekite su mumis ir kartu išspręsime Jūsų problemą.