Kaip parengti metinį vidaus medicininio audito planą?

Vidaus medicininio audito planų rengimas gali būti vienas sudėtingesnių administracinių darbų sveikatos priežiūros įstaigos veikloje. Praktikoje neretai pasitaiko tokių atvejų, jog vidaus medicininis auditas paliekamas nuošalyje, tai ypač aktualu mažesnėse sveikatos priežiūros įstaigose. Todėl, jog jeigu toks planas yra rengiamas tai jau yra didelis žingsnis link geresnės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės

 

Panagrinėkime keletą medicininio audito planų rengimo metodų:

Kopijavimas

Audito plano rengimas neretai yra tiesiog plano “pasiskolinamas” iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Tai ženkliai pagreitina darbą, sutaupo laiko, žmogiškųjų išteklių.  Šis būdas gali pasirodyti paprasčiausias, ypač jei atsakingas darbuotojas neturi patirties vidaus medicininio audito srityje. Verta atkreipti dėmesį į tai, jog taip “parengtas” dokumentas yra pritaikytas jo tikrojo savininko poreikiams, jo problemoms ir kitoms įstaigoms gali būtų visai netinkamas ar net žalingas.

Kitas kopijavimo būdas apsiriboja savo praėjusių metų plano nukopijavimu. Tai kiek geresnis variantas, tačiau su sąlyga, jog praėjusių metų planas nebuvo “pasiskolintas”. Naudoti praėjusių metų planą gali būti patogu jei norima pasitikrinti, palyginti progresą pasiektą per metus, tačiau naudoti tą patį planą kasmet yra pavojinga, nes atsiranda galimybė užstrigti tam tikrame rate ir nežinoti kaikurių problemų, kurios į minėtą planą paprasčiausiai yra neįtraukiamos. Taip pat verta prisiminti, kad teisės aktų reikalavimai keičiasi nuolatos ir tai kas tiko pernai gali visai netikti šiemet.

 

Surinkimas

Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą reglamentuoja daugybė įstatymų, sveikatos ministro, ligonių kasų direktoriaus, kitų institucijų vadovų įsakymų ir daugybės kitų teisės aktų, kuriuose išdėstomi reikalavimai, gairės ir rekomendacijos kaip sveikatos priežiūros sistema turi funkcionuoti. Dėl šios priežasties sveikatos įstaigose turime patvirtinti ir naudoti nemažai privalomų tvarkų, metodikų, aprašų pagal kurias galime rengti savo vidaus medicininio audito planus. Pasirinkimo spektras čia yra platus, galime rinktis ar audituoti tik privalomus aspektus, o gal plėstis ir analizuoti plačiau. Šis būdas yra žymiai geresnis nei minėti anksčiau, dėl to, kad atkreipiamas dėmesys į svarbiausias sritis, todėl užtikrinamas minimalus kokybės priežiūros lygis.

 

Pritaikymas

Pritaikytas konkrečios įstaigos poreikiams ir specifikai vidaus medicininio audito planas apims visas pagrindines veiklos sritis, jame bus tinkamai atsižvelgiama į teisės aktų reikalavimus. Svarbiausia tai, jog rengiant įstaigai pritaikytą audito planą būtų atsižvelgiama į būtent tos įstaigos tikslus, problemas, trūkumus.  Vidaus medicininio audito tikslas yra įvertinti ir iš šalies objektyviai pažvelgti į sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos procesus ir veiklas.

 

Kaip parengti gerą audito planą?

Norint tinkamai parengti audito planą visų pirma vertėtų sekti teisės aktų naujienas. Tai gali būti daug laiko reikalaujantis darbas, tačiau be to nepavyks išsiversti. Žinoma, sekti teisės aktų naujienas gali būti sudėtinga jei įstaigoje nėra daug darbuotojų galinčių dalį savo darbo laiko skirti vien tam. Sekdami naujienas laiku galėsite reaguoti į pokyčius ir nereikės darbų atlikti paskutinę minutę.

Rengiant medicininio audito planą labai svarbu įvertinti problemines įstaigos sritis. Tam gali pasitarnauti pacientų atsiliepimai, skundai, apklausos. Kiekviena sveikatos paslaugas teikianti įstaiga privalo vertinti pacientų pasitenkinimą paslaugomis, todėl tai palengvins darbą rengiant medicininio audito planą, nes iš pacientų atsiliepimų galima susidaryti vaizdą kur yra problemų. Pacientais nevertėtų apsiriboti, nes jų nuomonė nepilnai atspindi tikrosios situacijos. Geriau įvertinti situaciją padėtų darbuotojų nuomonės išklausymas, jie taip pat gali pasidalinti savo įžvalgomis ir pastebėjimais. Apibendrinus informaciją gautą iš pacientų ir darbuotojų galima susidaryti žymiai pilnesnį vaizdą. Kuo daugiau suinteresuotų šalių įtrauksime, tuo bus geriau.

Kontroliuojančių institucijų patikrinimai gali būti labai naudinga priemonė rengiant metinius audito planus. Jų pateikiamos pastabos ar išvados tiesiog privalo būti įvertintos ir audito metu, nes yra labai svarbu įvertinti ar įvyko pokytis, ar situacija pagerėjo.

Kitas svarbus žingsnis rengiant audito planus, yra įvertinti praėjusių auditų rezultatus ir pagal jų išvadas numatyti sritis, kuriose vertėtų dar kartą atlikti medicininį vidaus auditą. Verta atkreipti dėmesį į tai, jog audito metu rastus neatitikimus tiesiog privaloma dar kartą patikrinti, tik taip matysis ar pasiekta teigiamų pokyčių nuo praėjusių metų.

Jei Jūsų nuomone Jūsų įstaigoje yra labai problemiškų sričių, vertėtų pagalvoti apie dažnesnį nei metinis tos srities tikrinimą. Galbūt verta atlikti auditus kas mėnesį, o gal kartą per ketvirtį. Tai ypač svarbu norint stebėti pokyčius operatyviau arba jei problema yra ypač svarbi.

Svarbu paminėti, jog vidaus medicininis auditas skirtas visų pirma užtikrinti paslaugų kokybę, rasti sritis, kuriose galima tobulėti, veikti efektyviau. Labai svarbu užtikrinti, kad rengiant audito planus bei vėliau atliekant auditus, nebūtų taikomasi į vieną darbuotojų grupę, skyrių ar konkretų žmogų. Auditas privalo būti nešališkas.

Reikia pagalbos?

Jei turite klausimų, reikalinga konsultacija sveikatos priežiūros kokybės, medicinos audito, dokumentų rengimo srityse -susisiekite su mumis ir kartu išspręsime Jūsų problemą.